PROJELERİMİZ

TABER

Projemiz, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik programlarının önceliklerinden olan Sağlık konusunu içermektedir. Bu bağlamda derneğimizin çalışmaları çerçevesinde Polatlı ilçesinde devam ettiğimiz çalışmalarımıza yeni bir boyutta da devam ettirme ve Alexithymia ile mücadele etme ve bu konuda bilinç düzeyinin artırılmasına katkıda bulunma düşüncesinden yola çıkılarak bu projeye ortak olundu. İtalya'nın koordinatörlüğünde devam eden projede derneğimiz ortak olarak yer almaktadır. Proje 2022-2024 yılları arasında devam edecektir.

EAT TO LIVE NOT LIVE TO EAT

Proje 21. y.y. en yaygın hastalıklarından birisi olan aşırı kilo ve Obezite üzerine yoğunlaşacaktır. Aşırı kilo ve Obezite sadece Türkiyenin değil, Avrupa, Amerika ve Asya ülkelerininde ortak problemidir.

GENÇLİK İÇİN ORTAK SORUN; OBEZİTE

Projemiz, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik programlarının önceliklerinden olan Kültürlerarası Diyalog ve kültürel çeşitlilik temasının yanında Sağlık ve Engellilerin topluma entagrasyonu konularını içermektedir. Bu bağlamda gençlik grubumuzun çalışmaları çerçevesinde Eskişehir ili merkezinde devam ettiğimiz çalışmlarımıza yeni bir boyutta da devam ettirme, sahip olduğumuz kültürel zenginliği farklı ülke ve farklı kültürlerden gelen Avrupalı gençler ile paylaşma ve obezite konusunda bilinç düzeyinin artırılmasına katkıda bulunma düşüncesinden yola çıkılarak bu proje hazırlandı.

ONE STEP AHEAD BİR ADIM ÖTESİ

İlkyardım sadece olağanüstü durumlarda değil, hayatımızın her anında bize gerekli olabilmektedir ve İlk yardımı hiç tanımadığımız birisine yapabileceğimiz gibi, sevdiklerimize hatta kendimize yapmak zorunda kalabiliriz. Ani hastalıklar, afetler, kaza, yaralanma, zehirlenme, boğulma vs. durumlarda, ilkyardım bilincinin oluşmamış olması neticesinde, yanlış nakille, bilgisizlikle, tedbirsizlikle, ihmal ve sorumsuzlukla, ikinci bir defa kurban edilerek ölen ya da sakat kalan insanlara ve kendimize karşı sorumlu olmalıyız.

Scroll to Top