ONE STEP AHEAD BİR ADIM ÖTESİ

BU PROJEYİ NEDEN GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORSUNUZ?

 

İlkyardım sadece olağanüstü durumlarda değil, hayatımızın her anında bize gerekli olabilmektedir ve İlk yardımı hiç tanımadığımız birisine yapabileceğimiz gibi, sevdiklerimize hatta kendimize yapmak zorunda kalabiliriz. Ani hastalıklar, afetler, kaza, yaralanma, zehirlenme, boğulma vs. durumlarda, ilkyardım bilincinin oluşmamış olması neticesinde, yanlış nakille, bilgisizlikle, tedbirsizlikle, ihmal ve sorumsuzlukla, ikinci bir defa kurban edilerek ölen ya da sakat kalan insanlara ve kendimize karşı sorumlu olmalıyız.

 

Dünya sağlık örgütü (http://www.who.int) verilerine göre;

Kaza ölümlerinin

%10’u ilk beş dakika içinde,

%54’ü ise ilk yarım saat içinde meydana gelmektedir.

Kaza yerinde ilk beş dakika içerisinde uygulanacak etkili bir ilkyardım ile ölümlerin yaklaşık yarısını önleme şansı vardır. Ülkemizin büyük problemlerinden bir tanesi olan trafik kazaları sonucu, her yıl yaklaşık 6.000-8.000 kişi ölmekte, 150.000-160.000 kişi yaralanmaktadır. Ölümlerin %54’ü ilk 30 dakikada olmaktadır. Kaza yerinde ilk 5 dakikada uygulanacak etkili bir ilkyardım ile ölümlerin yaklaşık yarısını önleme şansı vardır. O yüzden projemizin ismini “BİR ADIM ÖTESİ” ismini koyduk. Çünkü bir adım ötesi hayat ile yaşam arasındaki çok ince çizginin olduğu yer.

 

 

BU PROJENİN HEDEFLERİ NEDİR?

 

–  Gençlik alanında çalışma gerçekleştiren gençlik çalışanları ve gençlik liderlerini biraraya toplayarak sahip oldukları bilgi ve deneyimleri birbirlerine aktarma ve  yeni tecrübeler kazandırma,

–  İnsan hayatıyla birebir ilişkili olan İlk Yardım konusuna dikkat çekme ve farkındalık yaratma,

–  Katılımcılara ilk yardım tekniklerini öğreterek ihtiyaç duymaları durumunda kullanabilecek donanıma sahip olmalarını sağlama,

–  Acil bir vaka karşısında, acil müdahele ekipleri gelene kadar insan hayatını kurtarabilecek basit teknikleri katılımcılara öğretme,

–  Öncelikle değişik kültürlerin birbirlerini tanıması ve kültürel kaynaşmanın sağlanması,

–  Farklı ülkelerden gelen gençlerin, ortak taraflarını ortaya çıkararak Avrupa Vatandaşlığı bilincini oluşturmaya çalışmak olarak sıralayabiliriz.

-Proje ile dezavantajlı konumdaki gençleri sosyal dahil etme düşüncesi ile faaliyetlere katmak ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak,

– Farklı kültürlerden gelen gençlerin ortak yanları öne çıkarılarak Avrupa Vatandaşlığı bilincinin geliştirilmesini sağlamak,

Eğitim kursumuz süresince elde edilen bilgi ve vecerilerin olabildiğince fazla insanla paylaşma adına, proje sonrasında diğer STK’larla diyalog kurma ve panel, konferans gibi yaygınlaştırmayı sağlayacak etkinlikleri zaman içerisinde  düzenlemeyi planlamaktayız.

 

Galeri

Scroll to Top