EAT TO LIVE NOT LIVE TO EAT

Projenin Özeti:

Proje 21. y.y. en yaygın hastalıklarından birisi olan aşırı kilo ve Obezite üzerine yoğunlaşacaktır. Aşırı kilo ve Obezite sadece Türkiyenin değil, Avrupa, Amerika ve Asya ülkelerininde ortak problemidir. Dünya

Sağlık Örgütünün (WHO) 2013 de yayınlamış olduğu sağlık raporunun “Obezite ve Aşırı kilo” bölümünde aşırı kilo ve obezitenin global ölüm riski taşıyan önemli bir rahatsızlık olduğu belirtilmiştir. Aynı rapor verilerine göre , dünyada her yıl 3.4 milyon insan aşırı kilo yada obeziteden dolayı ölmektedir ve dünya nüfusunun 10 % undan fazlası obez sınıfında yer almaktadır.

Yine aynı raporda yer alan verilere göre, aşırı kilo ve obezite problemi sadece gelişmiş olan ülkelerin

değil, gelişmekte olan ülkelerinde problemi olduğu ifade edilmiştir. Özellikle düşük yada orta gelirli

ülkelerin kırsal kesimlerinde çocuklarda aşırı kilo ve obezite, gelişmiş ülkelerinkine göre 30% daha

fazladır. (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/)

Türkiyede ise Sağlık Bakanlığınca hazırlanan “Türkiye Sağlikli Beslenme Ve Hareketli Hayat Programi

(2013-2017)” raporuna göre Türkiye’de obezite sıklığı

Erkeklerde %20,5

Kadınlarda ise % 41,0

Toplamda % 30,3

olarak bulunmuştur. (http://beslenme.gov.tr/index.php?lang=tr&page=40)

Proje şunları amaçlamaktadır;

– Aşırı kilo ve obezitenin ne olduğunu öğrenme,

– Aşırı kilo, obezite ve sağlığın geliştirilmesi hakkında katılımcıların düşünce ve bilgilerini artırmak,

– Gençlerle çalışırken kullanılan dinamik metotların faaliyetlere dahil edilmesinin öneminin kavranması ve bu alanda bilincin artırılması,

– Genelde sağlık , özel de ise aşırı kilo ve obezite konusunda gençler arasındaki bilinci artırmak,

– “Kültürlerarası Öğrenme” konusunda ki bilgi düzeyimizi artırma,

– Farklı Kültürler konusunda ki bilgi düzeyimizi artırma,

– Geçlerin aktif katılımı konusundaki bilgi düzeylerini artırma,

– Katılımcı gençlerin fikirlerinin gerçeğe dönüşmesini sağlama,

– Yeni kabiliyetler ve kazanımlar elde etmenin bir aracı olarak Gençlik projelerini ve yaygın eğitimin

gelişmesini sağlama,

– Uluslararası gençlik çalışmaları konusunda Avrupa dayanışması ve yardımlaşmasını güçlendirme,

– Gençlerin aktif katılımı ve dahil edilmesini geliştirme (özellikle imkanı kısıtlı olanlar).

Toplamda 6 farklı program ülkesinden 30 katılımcı faaliyetlere katılacak. Katılımcılar, gençler, gençlik

Toplamda 6 farklı program ülkesinden 30 katılımcı faaliyetlere katılacak. Katılımcılar, gençler, gençlik

çalışanları, gençlik liderleri, eğitmenler ve gençlik kuruluşları karar vericilerinden oluşacak. Faaliyetler

doğrudan sağlık ve obezite konusunda bilinç geliştirme üzerine olacak. Faaliyetleri uygularken, yaygın

eğitim metotlarını kullanacağız.

Projenin öngörülen sonuçları ve etkileri şunlardır;

* Aşırı kilo ve obezite konusunda bilinç artırma,

*Gençlerle çalışırken kullanılan dinamik metotların faaliyetlere dahil edilmesinin öneminin kavranması ve bu alanda bilincin artırılması,

*Aşırı kilo, obezite ve sağlığın geliştirilmesi konusundaki deneyimlerin ve bilgilerin karşılıklı paylaşılması,

*Yeni kabiliyetler ve kazanımlar elde etmenin bir aracı olarak Gençlik projelerini ve yaygın eğitimin

gelişmesini sağlama,

*Yeni işbirlikleri oluşturma ve projenin sürdürebilirliğini sağlama.

Projenin iletişim dili İngilizcedir.

 

Galeri

Scroll to Top